Rodina Žigova

Romane paramisa the e giľutňa

Sar gejľa o Rom kijo Del

            Has na has jekh čoro Rom. Has les ajci čhave so hin pro ňebos čercheňa mek jekha buter. Na džanelas imar so te kerel, sar le čhaven te džiďarel, ta phenel la romňake:,, Džav te phučel le Devlestar, soske sam ajse čore."
            Džal ta džal. Avľa pre jekh bari maľa. Pr´odi maľa has ajsi bari čar, žeľeno čar. Pr´odi čar pes čaravelas jekh gurumňi. Ajsi šuki has, avri šuťarďi, e morťi latar figinlas, o kokala avri ačhenas. No ňič. Džalas dureder. Avel pre aver maľa – čarori šuki, cikňi – ade tiž pes čaravelas jekh gurumňi. Thuľi, e morťi pre late kovli, šukar. Le Romeske nadžalas andre goďi, sar oda hoj bari, lačhi čar – šuki gurumňi, šuki čarori – thuľi gurumňi, sar oda šaj avel?
            Džal durede, dikhel, duj rikone pes maren pre jekh taňiris rat. Marnas pes, čhingernas, danderkernas jekh avres.
            No avľa o Rom kijo Del, phenel:,, Devloreja, me avľom tutar te phučel trin lava.“
,, Ta phuč, Janču, so kames te džanel?“
Le Romeske avľa pre goďi odi šuki the thuľi gurumňi.
,, Sar oda, Devleja, jak e gurumňi, so chal šuki čar hiňi ajsi thuľi u e gurumňi so chal bari žeľeno šukar čarori hiňi ajsi šuki?“
,, Oda avka Janču: Odi šuki gurumňi sas čirla bari barvaľi chulaňi: kajča bari izdraňi sas. Na delas andal o vast, ča oj, ča pes dikhelas. Le kujdušen tradelas khatar peskero vudar, rikonen pre lende tradelas, le sluhen chochavlas na delas len te chal. Phenel pes: Ko kamel but te chal, šoha n´avel čalo. Avka pes the ačhiľa. Akana, kana uľiľa mek jekhvar, ačhiľa gurumňake. Dikhes, čaravel pes pre šukar bari čar, th´avka tirinel bokh, šoha na čaľol, furt hiňi šuki. Odi aver gurumňi has darekana čori manušňi, aľe hijaba sas darekana čori manušňi, sakones delas - jepaš tuke jepaš mange. Vaš oda hiňi akana thiľi, hijaba jak pes čaravel pre čori čar. Na tirinel bokh. Mek vareso kames te džanel, Janču?“ phenel o Del.
            ,,Mek mange phen mro gulo Del, soske pes ola rikone maren pre jekh taňiris rat?“
,, Šun arde Janču, ola rikone – sar mek dživnas andre manušaňi parsuna – sas phrala. Sas hamižna jekh pre avreste, na rado pes dikhenas, marnas pes, murdarkernas. Ta andre kada dživipen ačhile rikonenge a the akana pes maren, danderkeren. Sar upre, avka tele, sar tele avka the upre.
,, Ňiko lenge našťi pomožinel?“ phučľa o Jančus.
,, Ňiko, ňiko. Bo sar manuš dživel pr´ada svetos, avka dživla the andre aver svetos. Ňiko leske našťi pomožinel, hibaj te peske korkoro dela goďi, sar kampel te dživel sar manuš. Soda hin manuš.“
            O Rom ča šunels. Paľikerďa le Devleske, gejľa khere. Kajča bisterďa te phučel, soske o Roma hine ajse čore.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.